Veřejná zakázka: Dodávka třídicích systémů pro zpracování bankovek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 542
Systémové číslo: P18V00000029
Evidenční číslo zadavatele: 17072
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-005301
Datum zahájení: 13.02.2018
Nabídku podat do: 06.08.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka třídicích systémů pro zpracování bankovek
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka a instalace 8 ks třídicích systémů včetně podpůrných technologií pro zpracování bankovek a poskytování provozní podpory pro tyto systémy. Zadavatel - ČNB - si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje právo odebrat 1 ks dalšího třídicího systému pro místo plnění Praha. Podmínky pro uplatnění této výhrady zadavatele jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1a zadávací dokumentace (ZD). Počet strojů a jejich směnnost byla stanovena pro zpracování předpokládaného počtu 800 000 svazků (po 1000 ks bankovek) ročně.Požadavky zadavatele (ČNB) na třídicí systémy jsou uvedeny v příloze č. A2 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 a) ZD.
Součástí předmětu plnění této VZ je také dodávka 1 ks třídicího systému pro kontrolu bankovek z výroby pro STÁTNÍ TISKÁRNU CENIN, státní podnik, (dále též jako „STC“) a poskytování provozní podpory systému.
Požadavky zadavatele na třídicí systém pro STC jsou uvedeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 b) ZD.
Předmětem zakázky je rovněž provedení nezbytných stavebních úprav pro účely instalace třídicích systémů v jednotlivých místech plnění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky