Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka třídicích systémů pro zpracování bankovek
Odesílatel Adriana Králová
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.05.2018 16:35:53
Předmět Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení č. 3-konverze.pdf (144.30 KB)