Veřejné zakázky České národní banky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká národní banka
IČO: 48136450
ID profilu zadavatele ve VVZ: 342165
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-narodni-banka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování osobních motorových vozidel k užívání ČNB
nadlimitní Příjem nabídek 06.02.2020 09.03.2020 10:00
NET4 - Obnova sítě výpočetních středisek na bázi SDN v ČNB
nadlimitní Příjem nabídek 03.02.2020 06.03.2020 10:00
Poskytování úklidových a souvisejících služeb pro budovy ČNB v Českých Budějovicích a Plzni
nadlimitní Příjem nabídek 20.01.2020 21.02.2020 10:00
Rozšíření diskové a výpočetní kapacity systému Oracle Exadata
nadlimitní Hodnocení 14.01.2020 17.02.2020 10:00
Náhrada integrovaného systému řízení místností
nadlimitní Hodnocení 13.12.2019 06.02.2020 10:00
Dlouhodobá jazyková výuka pro zaměstnance ČNB
nadlimitní Hodnocení 05.11.2019 15.01.2020 10:00
Dodávky identifikačních etiket pro tiskárny etiket Zebra Z4M plus a Zebra ZT 230
podlimitní Hodnocení 19.09.2019 25.10.2019 10:00
Dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku
nadlimitní Vyhodnoceno 24.05.2019 27.06.2019 10:00
Výroba stříbrné medaile pro vnitřní potřebu České národní banky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.09.2018 02.11.2018 13:00
Servisní údržba topení a TUV II (ČNB Ostrava)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.08.2018 11.09.2018 13:00
Externí hodnocení kvality interního auditu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.02.2018 01.03.2018 10:00
Výměna klimatizační jednotky na záložním pracovišti Zličín II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.01.2018 18.01.2018 13:00
Oprava VRV chladící jednotky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.05.2017 24.05.2017 10:00
všechny zakázky