Veřejné zakázky České národní banky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká národní banka
IČO: 48136450
ID profilu zadavatele ve VVZ: 342165
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-narodni-banka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka subskripcí Red Hat
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 23.05.2018 10:00
Oprava prosklené střechy atria nad 3. NP v budově ČNB - pobočky Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2018 10.05.2018 10:00
Výměna vzduchotechnických jednotek č. 85 a 89
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2018 10.05.2018 13:00
Dodávka služby SOC - Security Operation Centre
nadlimitní Příjem nabídek 04.04.2018 09.05.2018 10:00
Dodávky licencí MS Select Plus
nadlimitní Příjem nabídek 29.03.2018 30.04.2018 13:00
Dodávky archivačních krabic
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2018 17.04.2018 10:00
Pořízení 9 ks počítaček bankovek na pokladny ČNB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2018 26.04.2018 10:00
Dodávka serverů platformy x86/x64 s příslušenstvím
nadlimitní Příjem nabídek 23.03.2018 14.05.2018 10:00
Dodávka diskových kapacit a software včetně poskytování podpory
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2018 29.05.2018 10:00
Výstavní mobiliář a instalace výstavy "100 let česko-slovenské koruny"
podlimitní Hodnocení 14.03.2018 16.04.2018 13:00
Zlepšení parametrů učeben MP602 a MP603
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2018 10.04.2018 10:00
Pozáruční podpora software Data Protector
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2018 26.03.2018 10:00
Poskytování platebních karet a služeb s nimi spojených
nadlimitní Příjem nabídek 22.02.2018 30.04.2018 10:00
Dodávka bezdrátových snímačů čárových kódů s interní pamětí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.02.2018 15.03.2018 10:00
Externí hodnocení kvality interního auditu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.02.2018 01.03.2018 10:00
všechny zakázky