Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zlepšení akustických parametrů vnitřního prostředí jídelny PP611 II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.01.2021 03.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016