Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Náhrada software a hardware grafické nadstavby EPS systému ESSER v ČNB Praha
podlimitní Příjem nabídek 21.05.2024 14.06.2024 10:00
Dodávka 140 ks komunikačních sluchátek Peltor pro akustickou ochranu sluchu s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2024 27.05.2024 10:00
ČNB BRNO, Rooseveltova 18 – výměna osvětlení
nadlimitní Příjem nabídek 22.04.2024 27.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016