Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka třídicích systémů pro zpracování bankovek
Odesílatel Adriana Králová
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.07.2018 17:34:05
Předmět Změna č. 3 zadávací dokumentace

Změna č. 3 zadávací dokumentace


Přílohy
- Změna č. 3-konverze.pdf (292.82 KB)
- Příloha č. 2 ZD - Cenová tabulka.xlsx (31.30 KB)