Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka třídicích systémů pro zpracování bankovek
Odesílatel Adriana Králová
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.07.2018 18:10:56
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 4

Změna zadávací dokumentace č. 4


Přílohy
- Změna č. 4-konverze.pdf (221.17 KB)