Public contract: Dodávka třídicích systémů pro zpracování bankovek

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 542
System number: P18V00000029
Contracting authority registration number: 17072
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2018-005301
Date of commence: 13.02.2018
Tender submit to: 06.08.2018 13:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávka třídicích systémů pro zpracování bankovek
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka a instalace 8 ks třídicích systémů včetně podpůrných technologií pro zpracování bankovek a poskytování provozní podpory pro tyto systémy. Zadavatel - ČNB - si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje právo odebrat 1 ks dalšího třídicího systému pro místo plnění Praha. Podmínky pro uplatnění této výhrady zadavatele jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1a zadávací dokumentace (ZD). Počet strojů a jejich směnnost byla stanovena pro zpracování předpokládaného počtu 800 000 svazků (po 1000 ks bankovek) ročně.Požadavky zadavatele (ČNB) na třídicí systémy jsou uvedeny v příloze č. A2 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 a) ZD.
Součástí předmětu plnění této VZ je také dodávka 1 ks třídicího systému pro kontrolu bankovek z výroby pro STÁTNÍ TISKÁRNU CENIN, státní podnik, (dále též jako „STC“) a poskytování provozní podpory systému.
Požadavky zadavatele na třídicí systém pro STC jsou uvedeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 b) ZD.
Předmětem zakázky je rovněž provedení nezbytných stavebních úprav pro účely instalace třídicích systémů v jednotlivých místech plnění.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance