Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka třídicích systémů pro zpracování bankovek
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka a instalace 8 ks třídicích systémů včetně podpůrných technologií pro zpracování bankovek a poskytování provozní podpory pro tyto systémy. Zadavatel - ČNB - si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje právo odebrat 1 ks dalšího třídicího systému pro místo plnění Praha. Podmínky pro uplatnění této výhrady zadavatele jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1a zadávací dokumentace (ZD). Počet strojů a jejich směnnost byla stanovena pro zpracování předpokládaného počtu 800 000 svazků (po 1000 ks bankovek) ročně.Požadavky zadavatele (ČNB) na třídicí systémy jsou uvedeny v příloze č. A2 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 a) ZD.
Součástí předmětu plnění této VZ je také dodávka 1 ks třídicího systému pro kontrolu bankovek z výroby pro STÁTNÍ TISKÁRNU CENIN, státní podnik, (dále též jako „STC“) a poskytování provozní podpory systému.
Požadavky zadavatele na třídicí systém pro STC jsou uvedeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 b) ZD.
Předmětem zakázky je rovněž provedení nezbytných stavebních úprav pro účely instalace třídicích systémů v jednotlivých místech plnění.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.07.2018 10:00
Datum zahájení: 13.02.2018 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: