Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka třídicích systémů pro zpracování bankovek
Odesílatel Adriana Králová
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.06.2018 11:25:42
Předmět Vysvětlení č. 7 zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 7 zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení č. 7-konverze.pdf (139.19 KB)