Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka třídicích systémů pro zpracování bankovek
Odesílatel Adriana Králová
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.06.2018 16:09:56
Předmět Změna č. 2 zadávací dokumentace

Změna č. 2 zadávací dokumentace


Přílohy
- Změna č. 2-konverze.pdf (217.48 KB)