Veřejná zakázka: Přemístění studoven odborné knihovny a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 428
Systémové číslo: P16V00000105
Evidenční číslo zadavatele: 16090
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.01.2017
Nabídku podat do: 02.02.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přemístění studoven odborné knihovny a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele dle vydaného stavebního povolení, v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby a cenovou tabulkou - výkazem výměr zhotovit pro zadavatele v budovách v Praze 1, Nové Město č.p. 866, Senovážné náměstí 29, Senovážné náměstí 30, Senovážná 1, stavební a technologické úpravy v rámci „Přemístění studoven odborné knihovny a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB“, (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).
Dílo bude provedeno ve 2 etapách tvořících 2 dílčí plnění:
1. etapa – úpravy prostor odborné knihovny v Hypšmanově přístavbě,
2. etapa – úpravy prostor Kongresového centra v Plodinové burze.
Součástí díla je dále i povinnost dodavatele obstarat v zastoupení zadavatele a předat zadavateli kolaudační souhlasy (rozhodnutí) k jednotlivým dílčím plněním opravňující k užívání dokončených částí stavby a vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD. Zadavatel v rozsahu použitých odkazů na specifická označení výrobků, která platí pro určitou osobu za příznačná, připouští pro plnění veřejné zakázky použití i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky