Public contract: Přemístění studoven odborné knihovny a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 428
System number: P16V00000105
Contracting authority registration number: 16090
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 16.01.2017
Tender submit to: 02.02.2017 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Přemístění studoven odborné knihovny a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele dle vydaného stavebního povolení, v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby a cenovou tabulkou - výkazem výměr zhotovit pro zadavatele v budovách v Praze 1, Nové Město č.p. 866, Senovážné náměstí 29, Senovážné náměstí 30, Senovážná 1, stavební a technologické úpravy v rámci „Přemístění studoven odborné knihovny a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB“, (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).
Dílo bude provedeno ve 2 etapách tvořících 2 dílčí plnění:
1. etapa – úpravy prostor odborné knihovny v Hypšmanově přístavbě,
2. etapa – úpravy prostor Kongresového centra v Plodinové burze.
Součástí díla je dále i povinnost dodavatele obstarat v zastoupení zadavatele a předat zadavateli kolaudační souhlasy (rozhodnutí) k jednotlivým dílčím plněním opravňující k užívání dokončených částí stavby a vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD. Zadavatel v rozsahu použitých odkazů na specifická označení výrobků, která platí pro určitou osobu za příznačná, připouští pro plnění veřejné zakázky použití i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance