Veřejná zakázka: Informační systém pro řízení lidských zdrojů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 213
Systémové číslo: P14V00000101
Evidenční číslo zadavatele: 14067
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 496178
Na základě předběžného oznámení:
Informační systém pro řízení lidských zdrojů
Počátek běhu lhůt: 14.10.2014
Nabídku podat do: 15.12.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Informační systém pro řízení lidských zdrojů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodání a implementace nového informačního systému pro řízení lidských zdrojů (dále jen „HRIS“ – Human Resources Information System nebo „SW řešení“), který bude splňovat veškeré požadavky zadavatele, a to zejména zajištění veškerých stávajících a nových funkcionalit systému, zajištění kontinuity procesů včetně migrace dat, nástroje pro administraci systému, reporting a notifikace.
Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění podpory a údržby dodaného systému v souladu s aktuální legislativou ve všech výše uvedených oblastech.
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 3 zadávací dokumentace ("ZD") - návrhu smlouvy a v jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky