Veřejná zakázka: Výměna ústředen EPS v budovách ČNB České Budějovice, Plzeň a Hradec Králové

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 844
Systémové číslo: P21V00000049
Evidenční číslo zadavatele: 21030
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-025743
Datum zahájení: 16.07.2021
Nabídku podat do: 18.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna ústředen EPS v budovách ČNB České Budějovice, Plzeň a Hradec Králové
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny stávajících ústředen elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v objektech zadavatele na adresách: Lannova třída 1, České Budějovice, Husova 10, Plzeň a Hořická ulice 1652, Hradec Králové za novou ústřednu EPS a další zadavatelem požadované komponenty. Nová zařízení EPS musí být kompatibilní se stávající kabeláží ke koncovým prvkům a musí mít zachovány minimálně všechny funkce ovládání návazných zařízení jako stávající systém EPS.

Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 zákona rozdělena na samostatné části takto:
- 1. část: Výměna ústředny EPS v budově ČNB v Plzni,
- 2. část: Výměna ústředny EPS v budově ČNB v Hradci Králové a
- 3. část: Výměna ústředny EPS v budově ČNB v Českých Budějovicích.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku jak na některou část či některé části veřejné zakázky, tak na všechny části veřejné zakázky.

Bližší vymezení předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky je obsaženo:
• v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu,
- č. 1A ZD pro 1. část Výměna ústředny EPS v budově ČNB v Plzni,
- č. 1B ZD pro 2. část Výměna ústředny EPS v budově ČNB v Hradci Králové,
- č. 1C ZD pro 3. část Výměna ústředny EPS v budově ČNB v Českých Budějovicích;

• v cenových tabulkách, které tvoří přílohu,
- č. 2A ZD pro 1. část veřejné zakázky (Plzeň),
- č. 2B ZD pro 2. část veřejné zakázky (Hradec Králové),
- č. 2C ZD pro 3. část veřejné zakázky (České Budějovice).

Bloková schémata napojení systému pro všechna místa plnění (části veřejné zakázky) jsou přílohou č. 4 této ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy