Public contract: Výměna ústředen EPS v budovách ČNB České Budějovice, Plzeň a Hradec Králové

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 844
System number: P21V00000049
Contracting authority registration number: 21030
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-025743
Date of commence: 16.07.2021
Tender submit to: 18.08.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Výměna ústředen EPS v budovách ČNB České Budějovice, Plzeň a Hradec Králové
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract is divided into lots (within one procurement procedure)

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny stávajících ústředen elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v objektech zadavatele na adresách: Lannova třída 1, České Budějovice, Husova 10, Plzeň a Hořická ulice 1652, Hradec Králové za novou ústřednu EPS a další zadavatelem požadované komponenty. Nová zařízení EPS musí být kompatibilní se stávající kabeláží ke koncovým prvkům a musí mít zachovány minimálně všechny funkce ovládání návazných zařízení jako stávající systém EPS.

Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 zákona rozdělena na samostatné části takto:
- 1. část: Výměna ústředny EPS v budově ČNB v Plzni,
- 2. část: Výměna ústředny EPS v budově ČNB v Hradci Králové a
- 3. část: Výměna ústředny EPS v budově ČNB v Českých Budějovicích.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku jak na některou část či některé části veřejné zakázky, tak na všechny části veřejné zakázky.

Bližší vymezení předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky je obsaženo:
• v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu,
- č. 1A ZD pro 1. část Výměna ústředny EPS v budově ČNB v Plzni,
- č. 1B ZD pro 2. část Výměna ústředny EPS v budově ČNB v Hradci Králové,
- č. 1C ZD pro 3. část Výměna ústředny EPS v budově ČNB v Českých Budějovicích;

• v cenových tabulkách, které tvoří přílohu,
- č. 2A ZD pro 1. část veřejné zakázky (Plzeň),
- č. 2B ZD pro 2. část veřejné zakázky (Hradec Králové),
- č. 2C ZD pro 3. část veřejné zakázky (České Budějovice).

Bloková schémata napojení systému pro všechna místa plnění (části veřejné zakázky) jsou přílohou č. 4 této ZD.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Lots of public contract

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses