Veřejná zakázka: Úpravy stávajícího systému čipových karet (SCK), jeho provozní podpora a související dodávky HW a SW

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 802
Systémové číslo: P21V00000007
Evidenční číslo zadavatele: 20078
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-004216
Datum zahájení: 29.01.2021
Nabídku podat do: 16.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úpravy stávajícího systému čipových karet (SCK), jeho provozní podpora a související dodávky HW a SW
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provést pro zadavatele dílo, konkrétně upravit nebo doplnit v současné době zadavatelem užívané komponenty (HW a SW) systému čipových karet a související komponenty systémového prostředí zadavatele (dále též „SCK“). Předmětem veřejné zakázky jsou dále další dodávky vymezených potřebných technických (HW) a programových (SW) prostředků pro SCK na základě objednávek zadavatele, poskytování provozní podpory a budoucí rozvoj SCK.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen "ZD"), zejména v její příloze č.4 „Technické podmínky předmětu plnění“.

S ohledem na skutečnost, že přílohy č. 2 a 3 návrhu smlouvy (dále jen „chráněné informace“), který tvoří přílohu č. 1 ZD, nelze zpřístupnit způsobem podle § 96 odst. 1 zákona, protože obsahují důvěrné informace úzce související s informační i fyzickou bezpečností zadavatele, přistoupil zadavatel ke zpřístupnění chráněných informací způsobem podle § 36 odst. 8 zákona a podmínky zpřístupnění předmětné části ZD upravil v bodě 11 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky