Public contract: Úpravy stávajícího systému čipových karet (SCK), jeho provozní podpora a související dodávky HW a SW

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 802
System number: P21V00000007
Contracting authority registration number: 20078
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-004216
Date of commence: 29.01.2021
Tender submit to: 16.03.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Úpravy stávajícího systému čipových karet (SCK), jeho provozní podpora a související dodávky HW a SW
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je provést pro zadavatele dílo, konkrétně upravit nebo doplnit v současné době zadavatelem užívané komponenty (HW a SW) systému čipových karet a související komponenty systémového prostředí zadavatele (dále též „SCK“). Předmětem veřejné zakázky jsou dále další dodávky vymezených potřebných technických (HW) a programových (SW) prostředků pro SCK na základě objednávek zadavatele, poskytování provozní podpory a budoucí rozvoj SCK.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen "ZD"), zejména v její příloze č.4 „Technické podmínky předmětu plnění“.

S ohledem na skutečnost, že přílohy č. 2 a 3 návrhu smlouvy (dále jen „chráněné informace“), který tvoří přílohu č. 1 ZD, nelze zpřístupnit způsobem podle § 96 odst. 1 zákona, protože obsahují důvěrné informace úzce související s informační i fyzickou bezpečností zadavatele, přistoupil zadavatel ke zpřístupnění chráněných informací způsobem podle § 36 odst. 8 zákona a podmínky zpřístupnění předmětné části ZD upravil v bodě 11 ZD.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Public documents

Forms

URL addresses