Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úpravy stávajícího systému čipových karet (SCK), jeho provozní podpora a související dodávky HW a SW
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provést pro zadavatele dílo, konkrétně upravit nebo doplnit v současné době zadavatelem užívané komponenty (HW a SW) systému čipových karet a související komponenty systémového prostředí zadavatele (dále též „SCK“). Předmětem veřejné zakázky jsou dále další dodávky vymezených potřebných technických (HW) a programových (SW) prostředků pro SCK na základě objednávek zadavatele, poskytování provozní podpory a budoucí rozvoj SCK.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen "ZD"), zejména v její příloze č.4 „Technické podmínky předmětu plnění“.

S ohledem na skutečnost, že přílohy č. 2 a 3 návrhu smlouvy (dále jen „chráněné informace“), který tvoří přílohu č. 1 ZD, nelze zpřístupnit způsobem podle § 96 odst. 1 zákona, protože obsahují důvěrné informace úzce související s informační i fyzickou bezpečností zadavatele, přistoupil zadavatel ke zpřístupnění chráněných informací způsobem podle § 36 odst. 8 zákona a podmínky zpřístupnění předmětné části ZD upravil v bodě 11 ZD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09.03.2021 10:00
Datum zahájení: 29.01.2021 09:04
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):