Veřejná zakázka: Revitalizace bankovní haly v budově ústředí ČNB

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 760
Systémové číslo: P20V00000057
Evidenční číslo zadavatele: 20056
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-029922
Datum zahájení: 02.09.2020
Nabídku podat do: 19.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace bankovní haly v budově ústředí ČNB
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení revitalizace bankovní haly v budově ústředí ČNB včetně vytvoření Návštěvnického centra ČNB v souladu s oceněnými výkazy výměr (soupisy prací) A, B a C, které jsou součástí přílohy č. 2 návrhu smlouvy, projektovou dokumentací pro provádění stavby pro akci „NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM ČNB“ vypracovanou v roce 2020 společností INTAR a.s. se sídlem v Brně pod zakázkovým číslem 30503011-4, která je součástí volně připojené přílohy č. 3 návrhu smlouvy, projektem „NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM ČNB“ vypracovaným v roce 2020 společností SGL s.r.o. se sídlem v Praze a společností AV MEDIA a.s. se sídlem v Praze, který je součástí volně připojené přílohy č. 3 návrhu smlouvy, a v souladu ostatními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek a relevantních podkladů, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD, zejména v její příloze č. 3 „Podklady pro provedení díla“.

Zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo.

Termín předání a převzetí staveniště je do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy, nejdříve však 1. 2. 2021.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky