Public contract: Obnova patrových vzduchotechnik

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 746
System number: P20V00000043
Contracting authority registration number: 20032
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-021815
Date of commence: 24.06.2020
Tender submit to: 14.08.2020 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Obnova patrových vzduchotechnik
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je realizace výměny patrových vzduchotechnik stoupaček 44, 45A a 45B v budově ústředí ČNB.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejich příloh, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

V rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude část díla související s úpravou stávajícího integrovaného systému řízení (ISŘ) budovy ČNB realizována určeným poddodavatelem Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o., IČO: 078 68 821, se sídlem
Líbalova 2348/1, 149 00, Praha 4 – Chodov (dále jen „určený poddodavatel“), který se zavázal, že vybranému dodavateli předmětné zakázky poskytne poddodávku, a to v souladu s prohlášením a nabídkou určeného poddodavatele, které tvoří přílohu č. 7 návrhu smlouvy (viz dále čl. I odst. 1 a odst. 2 písm. j) a k) návrhu smlouvy).

Zadavatel v rozsahu použitých odkazů na specifická označení výrobků, která platí pro určitou osobu za příznačná, připouští pro plnění veřejné zakázky použití i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení.

Zadavatel nepřistoupil k rozdělení veřejné zakázky na části, neboť předmět veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek a je zadáván v časové souvislosti.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance