Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Obnova patrových vzduchotechnik
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je realizace výměny patrových vzduchotechnik stoupaček 44, 45A a 45B v budově ústředí ČNB.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejich příloh, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

V rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude část díla související s úpravou stávajícího integrovaného systému řízení (ISŘ) budovy ČNB realizována určeným poddodavatelem Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o., IČO: 078 68 821, se sídlem
Líbalova 2348/1, 149 00, Praha 4 – Chodov (dále jen „určený poddodavatel“), který se zavázal, že vybranému dodavateli předmětné zakázky poskytne poddodávku, a to v souladu s prohlášením a nabídkou určeného poddodavatele, které tvoří přílohu č. 7 návrhu smlouvy (viz dále čl. I odst. 1 a odst. 2 písm. j) a k) návrhu smlouvy).

Zadavatel v rozsahu použitých odkazů na specifická označení výrobků, která platí pro určitou osobu za příznačná, připouští pro plnění veřejné zakázky použití i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení.

Zadavatel nepřistoupil k rozdělení veřejné zakázky na části, neboť předmět veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek a je zadáván v časové souvislosti.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Mgr. Petra Bolfová
E-mail: petra.bolfova@cnb.cz
tel.: + 420 224 413 400

v případě její nepřítomnosti:
Mgr. Vojtěch Dyluš
E-mail: vojtech.dylus@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 345
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 14.08.2020 10:00
Datum zahájení: 24.06.2020 15:49