Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova patrových vzduchotechnik
Odesílatel Petra Bolfová
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.07.2020 15:53:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

v příloze si Vám dovoluji zaslat změnu č. 1 zadávací dokumentace, včetně příloh, výše uvedené veřejné zakázky.

S pozdravem,
P. Bolfová


Přílohy
- Změna č. 1 ZD-konverze.pdf (430.68 KB)
- Příloha č. 5 návrhu smlouvy - Technické zadání objednatele - výkresová dokumentace ve znění úpravy 1.zip (36.77 MB)
- Příloha č. 1 ZD - Návrh smlouvy - ve znění změny č. 1.doc (197.50 KB)