Veřejná zakázka: Hovorny Senovážná - ČNB Praha

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 994
Systémové číslo: P23V00000033
Evidenční číslo zadavatele: 23022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-045797
Datum zahájení: 12.06.2023
Nabídku podat do: 30.06.2023 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hovorny Senovážná - ČNB Praha
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy prostor v přízemí objektu ČNB, na adrese Na Příkopě 24/860, Praha 1, na jednací místnosti, podle projektové dokumentace vypracované společností CONSILIUM ai, s.r.o., IČO: 28886241, se sídlem Pohořelec 3, Praha 1 – Hradčany, 118 00, která tvoří přílohu č. 1 návrhu smlouvy (který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace), výkazu výměr (který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace) a v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, která tvoří přílohu č. 3 návrhu smlouvy (který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace), souhlasem Úřadu městské části Praha 1, stavební úřad, s provedením ohlášeného stavebního záměru, který tvoří přílohu č. 4 návrhu smlouvy (který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace), a další související plnění.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky