Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Hovorny Senovážná - ČNB Praha
Odesílatel David Lenc
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.06.2023 21:03:42
Předmět Výzva k podání nabídek

Dobrý den,

v příloze si Vám dovoluji zaslat Výzvu k podání nabídky, včetně příloh, ve výše uvedené veřejné zakázce.

S pozdravem

David Lenc
odbor obchodní
sekce správní

T: +420 224 412 905
M: +420 704 960 130
E: David.Lenc@cnb.cz


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (276.89 KB)
- ZD.pdf (450.11 KB)
- Příloha č. 1 ZD - Návrh smlouvy.docx (89.32 KB)
- Příloha č. 1 smlouvy - projektová dokumentace.zip (17.71 MB)
- Příloha č. 3 smlouvy - závazná stanoviska dotčených orgánů.zip (1,018.46 KB)
- Příloha č. 4 smlouvy - souhlas ÚMČ Praha 1.pdf (538.76 KB)
- Příloha č. 2 ZD - Výkaz výměr.xlsx (206.13 KB)
- Příloha č. 3 ZD - Čestné prohlášení dodavatele (vzor).doc (95.00 KB)
- Příloha č. 4 ZD - Seznam významných zakázek (vzor).docx (24.07 KB)
- Příloha č. 5 ZD - Seznam techniků (vzor).docx (21.15 KB)