Public contract: Hovorny Senovážná - ČNB Praha

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 994
System number: P23V00000033
Contracting authority registration number: 23022
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-045797
Date of commence: 12.06.2023
Tender submit to: 30.06.2023 13:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Hovorny Senovážná - ČNB Praha
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy prostor v přízemí objektu ČNB, na adrese Na Příkopě 24/860, Praha 1, na jednací místnosti, podle projektové dokumentace vypracované společností CONSILIUM ai, s.r.o., IČO: 28886241, se sídlem Pohořelec 3, Praha 1 – Hradčany, 118 00, která tvoří přílohu č. 1 návrhu smlouvy (který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace), výkazu výměr (který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace) a v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, která tvoří přílohu č. 3 návrhu smlouvy (který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace), souhlasem Úřadu městské části Praha 1, stavební úřad, s provedením ohlášeného stavebního záměru, který tvoří přílohu č. 4 návrhu smlouvy (který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace), a další související plnění.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance