Veřejná zakázka: Systém pro jednotnou správu koncových zařízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 967
Systémové číslo: P23V00000006
Evidenční číslo zadavatele: 22079
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-006881
Datum zahájení: 10.02.2023
Nabídku podat do: 13.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Systém pro jednotnou správu koncových zařízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodání:
a) systému pro jednotnou správu koncových zařízení (dále také jako „systém UEM“);
b) licence k systému UEM, která bude umožňovat užití, bez jakéhokoliv místního či funkčního omezení, nejméně 1000 uživatelům současně, přičemž ke každému uživateli půjde současně připojit nejméně 5 koncových zařízení, specifikovaných v příloze č. 1 ZD (tzv. „per user“). Uvedené bude licence umožnovat po dobu nejméně 4 let;
c) technické podpory k systému UEM dodanému dle písm. a);
za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky