Public contract: Systém pro jednotnou správu koncových zařízení

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 967
System number: P23V00000006
Contracting authority registration number: 22079
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-006881
Date of commence: 10.02.2023
Tender submit to: 13.03.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Systém pro jednotnou správu koncových zařízení
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je dodání:
a) systému pro jednotnou správu koncových zařízení (dále také jako „systém UEM“);
b) licence k systému UEM, která bude umožňovat užití, bez jakéhokoliv místního či funkčního omezení, nejméně 1000 uživatelům současně, přičemž ke každému uživateli půjde současně připojit nejméně 5 koncových zařízení, specifikovaných v příloze č. 1 ZD (tzv. „per user“). Uvedené bude licence umožnovat po dobu nejméně 4 let;
c) technické podpory k systému UEM dodanému dle písm. a);
za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance