Veřejná zakázka: Projektová dokumentace 'Dochlazení budovy ústředí ČNB'

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 861
Systémové číslo: P21V00000066
Evidenční číslo zadavatele: 21046
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.08.2021
Nabídku podat do: 21.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace 'Dochlazení budovy ústředí ČNB'
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v podrobnosti dokumentace pro zadání stavby pro akci „Dochlazení budovy ústředí ČNB“, která se bude realizovat v budově ústředí zadavatele na adrese Na Příkopě 28, Praha 1, a to v rozsahu stanoveném přílohou č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek a relevantních podkladů, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy