Public contract: Projektová dokumentace 'Dochlazení budovy ústředí ČNB'

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 861
System number: P21V00000066
Contracting authority registration number: 21046
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 13.08.2021
Tender submit to: 21.09.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Projektová dokumentace 'Dochlazení budovy ústředí ČNB'
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v podrobnosti dokumentace pro zadání stavby pro akci „Dochlazení budovy ústředí ČNB“, která se bude realizovat v budově ústředí zadavatele na adrese Na Příkopě 28, Praha 1, a to v rozsahu stanoveném přílohou č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek a relevantních podkladů, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses