Public contract: Výroba velkoprůměrových stříbrných mincí

Information on public contract

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 800
System number: P21V00000005
Contracting authority registration number: 20081
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-005404
Date of commence: 08.02.2021
Time limit for requests to participate: 12.03.2021 10:00
Tender submit to: 21.05.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Výroba velkoprůměrových stříbrných mincí
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je výroba pamětních velkoprůměrových stříbrných mincí (dále jen „PSM“). Výrobou PSM se rozumí kompletní technická příprava výroby a výroba PSM a jejich kompletace do obalů dodavatelem.

Počet dodaných PSM bude činit 2 300 kusů matované varianty v běžné kvalitě a 5 800 kusů leštěné varianty v běžné kvalitě.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: restricted procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses