Veřejná zakázka: Stavební úpravy dealingu v 1. patře budovy ústředí ČNB v Praze

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 730
Systémové číslo: P20V00000027
Evidenční číslo zadavatele: 20035
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-023146
Datum zahájení: 07.07.2020
Nabídku podat do: 10.08.2020 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy dealingu v 1. patře budovy ústředí ČNB v Praze
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace akce „Stavební úpravy dealingu v 1. patře budovy ústředí ČNB v Praze“ podle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Michalem Vondrou (A.T.A. STUDIO), IČO: 43014186, Šumberova 329/2, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, která tvoří volně připojenou přílohu č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD), dále podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícího přílohu č. 2 návrhu smlouvy, požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 3 návrhu smlouvy a v souladu s ostatními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy (dále jen „dílo“).

Součástí díla je vypracování a předání projektové dokumentace pro provedení stavby a dále projektové dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována v rozsahu dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek a relevantních podkladů ve smyslu § 92 odst. 2 zákona, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Zahájení plnění předmětu veřejné zakázky (vypracování konceptu projektové dokumentace pro provedení stavby) je bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo; termín předání a převzetí staveniště je 4. 1. 2021.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky