Veřejná zakázka: Dokumentace pro provádění stavby "Návštěvnické centrum ČNB"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 673
Systémové číslo: P19V00000046
Evidenční číslo zadavatele: 19036
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-025087
Datum zahájení: 22.07.2019
Nabídku podat do: 04.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dokumentace pro provádění stavby "Návštěvnické centrum ČNB"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavebně interiérových úprav (dále jen „stavba“) pro akci „NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM ČNB“, které se bude nacházet v budově ústředí zadavatele na adrese Na Příkopě 28, Praha 1, a to v rozsahu stanoveném přílohou č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a smlouvou.

Součástí dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) je rovněž vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, včetně ocenění tohoto soupisu.

Podkladem pro vypracování DPS bude zejména projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a architektonická studie návštěvnického centra.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek a relevantních podkladů, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Předpokládané datum zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem – odhad zadavatele září/říjen 2019.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky