Veřejná zakázka: Poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 630
Systémové číslo: P19V00000003
Evidenční číslo zadavatele: 18090
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-005623
Datum zahájení: 15.02.2019
Nabídku podat do: 25.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provozování odpadového hospodářství v budově ústředí České národní banky na adrese Na Příkopě 28, Praha 1 (dále jen „budova ústředí“), a to:
a) odvoz nebezpečných odpadů (včetně zdravotnického odpadu),
b) odvoz ostatních odpadů (včetně živočišných a směsných odpadů),
c) likvidace nebezpečných odpadů (kategorie N),
d) likvidace obalů, biologického odpadu, elektrických a elektronických zařízení (kategorie O),
e) obsluha centrálního skladu odpadů nacházejícího se v budově ústředí, včetně přejímky, lisování a dotřídění jednotlivých druhů odpadů.

Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění výsypu sběrných nádob, odvoz a likvidace komunálního odpadu z pasáže budovy ústředí a dále z budovy záložního pracoviště zadavatele na adrese Strojírenská 175, Praha 5 – Zličín.

Do předmětu veřejné zakázky náleží i vyhotovování a evidence veškerých dokladů vyžadovaných platnou legislativou (i v budoucnu přijatou) a dále poskytování konzultací v oblasti odpadového hospodářství na vyžádání zadavatele.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Předpokládané datum zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je 1. 6. 2019.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky