Veřejná zakázka: Úprava HSM modulů a následná podpora

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 627
Systémové číslo: P18V00000114
Evidenční číslo zadavatele: 18072
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-042338
Datum zahájení: 04.12.2018
Nabídku podat do: 04.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava HSM modulů a následná podpora
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je úprava v současné době zadavatelem provozovaných technických a programových prostředků HSM modulů, vč. případné dodávky, instalace a zprovoznění dalších technických a programových prostředků nezbytných pro jejich správné fungování tak, aby nyní zadavatelem provozované HSM moduly bylo po realizaci implementace možno pokládat za QSCD zařízení („Qualified Seal Creation Device“) a na takováto zařízení pak bylo možno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru vydat certifikát, který bude použit pro službu kvalifikované pečeti ve standardním systémovém prostředí zadavatele.
Součástí předmětu veřejné zakázky je před implementací úprav též vytvoření/realizace ověřovacího testovacího prostředí pro přípravu a ověření úprav a to na bázi HSM modulu(ů) shodné konfigurace, jako nyní provozuje zadavatel, vypracování projektové dokumentace skutečného stavu implementace a úprav HSM modulů a navazujícího software, zaškolení zaměstnanců zadavatele a též provozní podpora.

Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Standardní systémové prostředí zadavatele je popsáno a konfigurace HSM modulu(ů) provozovaných zadavatelem je obsažena v přílohách č. 3 (seznam serverů komunikující s HSM moduly) a 4 (popis prostředí a požadované funkce) návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků