Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modifikace Informačního Systému ArchIvu - ISAI
podlimitní Zadáno 04.05.2018 25.05.2018 13:00
Údržba, revize a opravy výtahů ČNB Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2018 21.05.2018 13:00
Výměna ústředen EPS
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 17.05.2018 13:00
Obnova osobního výtahu ČNB Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2018 15.05.2018 11:00
Poskytování služeb FM pro územní pracoviště ČNB II.
nadlimitní Zadáno 16.04.2018 24.05.2018 10:00
Výměna vzduchotechnických jednotek č. 85 a 89
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2018 16.05.2018 10:00
Realizace víceprací č. 3 projektu HRIS
nadlimitní Zadáno 06.04.2018 09.04.2018 13:00
Dodávka služby SOC - Security Operation Centre
nadlimitní Zadáno 04.04.2018 09.05.2018 10:00
Dodávky licencí MS Select Plus
nadlimitní Zadáno 29.03.2018 30.04.2018 13:00
Pořízení 9 ks počítaček bankovek na pokladny ČNB
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2018 26.04.2018 10:00
Dodávka serverů platformy x86/x64 s příslušenstvím
nadlimitní Zadáno 23.03.2018 28.05.2018 10:00
Dodávka diskových kapacit a software včetně poskytování podpory
nadlimitní Zadáno 16.03.2018 29.05.2018 10:00
Výstavní mobiliář a instalace výstavy "100 let česko-slovenské koruny"
podlimitní Zadáno 14.03.2018 16.04.2018 13:00
Výroba a prodej sad oběžných mincí (koncesní řízení)
podlimitní Zadáno 07.03.2018 04.06.2018 13:00
Zlepšení parametrů učeben MP602 a MP603
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 10.04.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016