Veřejná zakázka: Poskytování služeb bezpečnostních auditů informačních systémů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 650
Systémové číslo: P19V00000023
Evidenční číslo zadavatele: 19007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-014960
Datum zahájení: 03.05.2019
Nabídku podat do: 24.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb bezpečnostních auditů informačních systémů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních auditů informačních systémů a infrastruktury v prostředí zadavatele.

Část předmětu plnění veřejné zakázky má přímou návaznost na plnění požadavků dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), v platném znění.

Dodavatel bere na vědomí, že bude v případě, že s ním bude uzavřena smlouva, zadavatelem evidován jako významný dodavatel ve smyslu § 8 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, a to ve vztahu k těmto informačním systémům zadavatele: ABO/ABO-K, CERTIS, JERRS, KRZR, SKD.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky