Veřejná zakázka: Optimalizace chlazení ZP Zličín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 643
Systémové číslo: P19V00000016
Evidenční číslo zadavatele: 19002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-010340
Datum zahájení: 29.03.2019
Nabídku podat do: 10.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Optimalizace chlazení ZP Zličín
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace komplexní obnovy chlazení a optimalizace chlazení pro IT v objektu záložního pracoviště ČNB ve Zličíně.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří přílohu č. 1 této ZD.

V rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude část díla související s úpravou stávajícího integrovaného systému řízení (ISŘ) budovy ČNB realizována určeným poddodavatelem JOHNSON CONTROLS BUILDING SOLUTIONS, spol. s.r.o., IČO: 078 68 821, se sídlem Líbalova 2348/1, 149 00, Praha 4 – Chodov (dále jen „určený poddodavatel“), který se zavázal, že vybranému dodavateli předmětné zakázky poskytne poddodávku, a to v souladu s prohlášením určeného poddodavatele a nabídkou určeného poddodavatele, které tvoří přílohu č. 8 návrhu smlouvy [viz dále čl. I odst. 1 a odst. 2 písm. h) návrhu smlouvy].

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky