Veřejná zakázka: Výměna ústředny EPS na budově ČNB Ústí nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 621
Systémové číslo: P18V00000108
Evidenční číslo zadavatele: 18084
Datum zahájení: 18.12.2018
Nabídku podat do: 16.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna ústředny EPS na budově ČNB Ústí nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je v rámci elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) provedení výměny ústředny typu ARITECH-FP 2864, 2 ks opakovacích panelů s LCD, všech adresných automatických hlásičů (čidel) a tlačítek, 4 ks pomocných zdrojů a 8 ks akumulátorů instalovaných v objektu objednatele na adrese Klášterní 330, Ústí nad Labem za nové (nepoužité) řádně certifikované vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení EPS. Nová zařízení EPS musí být kompatibilní se stávající grafickou nadstavbou ALVIS a se stávající kabeláží ke koncovým prvkům a musí mít zachovány minimálně všechny funkce ovládání návazných zařízení, jako stávající systém EPS. Dále musí být zachována vazba na vypínání VZT v případě požárního poplachu, která je zajištěna jedním výstupem - bezpotenciálovým rozpínacím kontaktem. Všechny hlásiče a moduly stávající EPS jsou výrobkem Apollo Fire Detectors Ltd., výrobní řada XP 95. Bližší technický popis stávajícího systému EPS je uveden v příloze č. 3 návrhu smlouvy a výkresová dokumentace stávajícího systému EPS je uvedena v příloze č. 4 návrhu smlouvy. Součástí předmětu této zakázky není výměna interiérových sirén a kabelového vedení ke koncovým prvkům EPS.

Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 poptávky – Návrh smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Poptávka
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky