Public contract: Výměna ústředny EPS na budově ČNB Ústí nad Labem

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 621
System number: P18V00000108
Contracting authority registration number: 18084
Date of commence: 18.12.2018
Tender submit to: 16.01.2019 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Výměna ústředny EPS na budově ČNB Ústí nad Labem
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem zakázky je v rámci elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) provedení výměny ústředny typu ARITECH-FP 2864, 2 ks opakovacích panelů s LCD, všech adresných automatických hlásičů (čidel) a tlačítek, 4 ks pomocných zdrojů a 8 ks akumulátorů instalovaných v objektu objednatele na adrese Klášterní 330, Ústí nad Labem za nové (nepoužité) řádně certifikované vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení EPS. Nová zařízení EPS musí být kompatibilní se stávající grafickou nadstavbou ALVIS a se stávající kabeláží ke koncovým prvkům a musí mít zachovány minimálně všechny funkce ovládání návazných zařízení, jako stávající systém EPS. Dále musí být zachována vazba na vypínání VZT v případě požárního poplachu, která je zajištěna jedním výstupem - bezpotenciálovým rozpínacím kontaktem. Všechny hlásiče a moduly stávající EPS jsou výrobkem Apollo Fire Detectors Ltd., výrobní řada XP 95. Bližší technický popis stávajícího systému EPS je uveden v příloze č. 3 návrhu smlouvy a výkresová dokumentace stávajícího systému EPS je uvedena v příloze č. 4 návrhu smlouvy. Součástí předmětu této zakázky není výměna interiérových sirén a kabelového vedení ke koncovým prvkům EPS.

Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 poptávky – Návrh smlouvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance