Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávky počítaček bankovek a mincí
Odesílatel Petra Bolfová
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2020 10:00:27
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat Výzvu k podání nabídky včetně příloh k výše uvedené veřejné zakázce.

S pozdravem,
P. Bolfová


Přílohy
- Výzva k podání nabídky-konverze.pdf (331.78 KB)
- Zadávací dokumentace-konverze.pdf (432.75 KB)
- Příloha č. 1A ZD - Návrh smlouvy - počítačky bankovek.docx (68.47 KB)
- Příloha č. 1B ZD - Návrh smlouvy - počítačky mincí.docx (64.08 KB)
- Příloha č. 2A ZD - Cenová tabulka - počítačky bankovek.xlsx (15.99 KB)
- Příloha č. 2B ZD - Cenová tabulka - počítačky mincí.xlsx (15.94 KB)
- Příloha č. 3 ZD - Čestné prohlášení dodavatele (vzor).docx (33.37 KB)
- Příloha č. 4 ZD - Podmínky testování počítačky bankovek.docx (24.49 KB)
- Příloha č. 5 ZD - Podmínky testování počítačky mincí.docx (26.49 KB)
- Výzva k uvedení ident údajů.doc (60.50 KB)