Veřejná zakázka: Zajištění služeb SMS/MMS Connect

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 973
Systémové číslo: P23V00000012
Evidenční číslo zadavatele: 23009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-012118
Datum zahájení: 07.03.2023
Nabídku podat do: 09.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění služeb SMS/MMS Connect
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nových služeb SMS/MMS Connect. Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy – Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb SMS/MMS Connect pro zadavatele. Nové služby budou poskytnuty jako vyhrazená změna závazku podle § 66 a § 100 odst. 3 zákona, která byla vymezena v zadávací dokumentaci původní veřejné zakázky vedené pod názvem „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb“, konkrétně v jejím bodě 7, a která byla zahájena odesláním formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 6. 9. 2022, ev. č. zakázky Z2022-035837 (dále jen „původní veřejná zakázka“). Na původní veřejnou zakázku uzavřel zadavatel dne 7. 12. 2022 s vybraným dodavatelem T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681, smlouvu o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství (dále jen „smlouva“). Zadavateli vznikla potřeba zajištění nových služeb (SMS/MMS Connect). V souladu s citovanými ustanoveními zákona a zadávací dokumentací původní veřejné zakázky bude veřejná zakázka zadána dodavateli T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681.

  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 66 a § 100 odst. 3 zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky