Public contract: Zajištění služeb SMS/MMS Connect

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 973
System number: P23V00000012
Contracting authority registration number: 23009
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-012118
Date of commence: 07.03.2023
Tender submit to: 09.03.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Zajištění služeb SMS/MMS Connect
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nových služeb SMS/MMS Connect. Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy – Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: negotiated procedure without prior publication
  Justification of using negotiated procedure:
  Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb SMS/MMS Connect pro zadavatele. Nové služby budou poskytnuty jako vyhrazená změna závazku podle § 66 a § 100 odst. 3 zákona, která byla vymezena v zadávací dokumentaci původní veřejné zakázky vedené pod názvem „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb“, konkrétně v jejím bodě 7, a která byla zahájena odesláním formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 6. 9. 2022, ev. č. zakázky Z2022-035837 (dále jen „původní veřejná zakázka“). Na původní veřejnou zakázku uzavřel zadavatel dne 7. 12. 2022 s vybraným dodavatelem T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681, smlouvu o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství (dále jen „smlouva“). Zadavateli vznikla potřeba zajištění nových služeb (SMS/MMS Connect). V souladu s citovanými ustanoveními zákona a zadávací dokumentací původní veřejné zakázky bude veřejná zakázka zadána dodavateli T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681.

  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 66 a § 100 odst. 3 zákona.
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance