Public contract: Výroba a prodej sad oběžných mincí (koncesní řízení)

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 969
System number: P23V00000008
Contracting authority registration number: 22070
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-006884
Date of commence: 10.02.2023
Time limit for requests to participate: 14.03.2023 10:00
Tender submit to: 14.07.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Výroba a prodej sad oběžných mincí (koncesní řízení)
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem koncese je výroba a prodej tzv. oficiálních sad oběžných mincí České republiky (dále jen „SOM“) koncesionářem. SOM vydávané v běžné kvalitě obsahují zpravidla (výjimkou může být zejména časový nesoulad emise mince a kompletace sady) mince všech nominálních hodnot platných mincí České republiky (tj. i mince nominálních hodnot a ročníků, které nejsou v daném roce vyráběny pro účely zajištění běžného hotovostního platebního styku). Mince ve špičkové kvalitě jsou vyráběny pouze do SOM. Výrobou sad se rozumí kompletní technická příprava ražby (včetně zajištění výroby potřebných střížků včetně materiálu) a ražba oběžných mincí České republiky a jejich kompletace do obalů koncesionářem. Prodejem sad se rozumí prodej SOM jménem a na účet koncesionáře s tím, že z emisního hlediska je vydavatelem obsažených mincí ČNB podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobná specifikace a rozsah předmětu koncese jsou uvedeny v návrhu koncesní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 koncesní dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: restricted procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance