Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výroba a prodej sad oběžných mincí (koncesní řízení)
Odesílatel Pavel Mezuláník
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2023 10:45:59
Předmět Vysvětlení č. 1 dokumentace

Vysvětlení č. 1 dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 KD-konverze.pdf (459.41 KB)