Public contract: Dlouhodobá jazyková výuka pro zaměstnance ČNB

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 966
System number: P23V00000005
Contracting authority registration number: 22074
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-004029
Date of commence: 24.01.2023
Tender submit to: 27.02.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dlouhodobá jazyková výuka pro zaměstnance ČNB
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výuky anglického, německého, francouzského, italského a českého jazyka pro zaměstnance zadavatele ve skupinových, individuálních prezenčních a online kurzech, dále zajištění testování dosažené úrovně jazykových znalostí a dovedností formou jazykového auditu, zprostředkování e-learningu jako alternativního způsobu výuky a zajištění intenzivních kurzů zejména v letních měsících.

Předmětem veřejné zakázky není zajištění učebnic. Ty budou pořízeny studenty na jejich vlastní náklady.

Smlouva s vybraným dodavatelem na tuto veřejnou zakázku bude uzavřena na dobu
neurčitou se zahájením plnění od 1. 9. 2023.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses