Public contract: Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro ČNB (gastroprovoz)

Information on public contract

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 950
System number: P22V00000063
Contracting authority registration number: 22067
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2022-043964
Date of commence: 27.10.2022
Tender submit to: 10.03.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro ČNB (gastroprovoz)
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (dále též jako „OOPP“) do gastroprovozu v sídle zadavatele.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD, a dále v příloze č. 2 ZD – Cenová tabulka, která obsahuje ilustrativní vyobrazení OOPP používaných zadavatelem. Toto ilustrativní vyobrazení není pro dodavatele závazné, nicméně nabízené OOPP by se měly vyobrazenému zboží, je-li v cenové tabulce uvedeno, přibližovat v maximální možné míře. Specifikace OOPP uvedená v příloze č. 2 ZD – Cenová tabulka, v poli „Specifikace OOPP, norma“ je pro dodavatele závazná!

Zadavatel s ohledem na podmínky svého gastroprovozu upozorňuje, že v rámci plnění předmětu veřejné zakázky po uzavření smlouvy a jedné vystavené objednávky může být požadováno dodání i pouze jednoho kusu (či páru) zboží.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses