Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro ČNB (gastroprovoz)
Odesílatel Ondřej Pavelka
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.11.2022 17:09:30
Předmět Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 ZD-konverze.pdf (524.86 KB)