Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro ČNB (gastroprovoz)
Odesílatel Ondřej Pavelka
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.12.2022 08:32:21
Předmět Vysvětlení č. 2 a změna č. 1 zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 2 a změna č. 1 zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení č. 2 a změna č. 1 ZD-konverze.pdf (417.14 KB)
- Příloha č. 2 ZD - Cenová tabulka_po změně č. 1 ZD.xls (2.28 MB)