Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro ČNB (gastroprovoz)
Odesílatel Ondřej Pavelka
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.03.2023 08:41:54
Předmět Vysvětlení č. 3 a změna č. 3 zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 3 a změna č. 3 zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení č. 3 a změna č. 3 ZD.pdf (376.45 KB)
- Příloha č. 2 ZD - Cenová tabulka_po změně č. 3 ZD.xls (2.28 MB)