Public contract: Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro ČNB (gastroprovoz)

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 950
System number: P22V00000063
Contracting authority registration number: 22067
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2022-043964
Date of commence: 27.10.2022
Tender submit to: 22.03.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro ČNB (gastroprovoz)
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (dále též jako „OOPP“) do gastroprovozu v sídle zadavatele.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD, a dále v příloze č. 2 ZD – Cenová tabulka, která obsahuje ilustrativní vyobrazení OOPP používaných zadavatelem. Toto ilustrativní vyobrazení není pro dodavatele závazné, nicméně nabízené OOPP by se měly vyobrazenému zboží, je-li v cenové tabulce uvedeno, přibližovat v maximální možné míře. Specifikace OOPP uvedená v příloze č. 2 ZD – Cenová tabulka, v poli „Specifikace OOPP, norma“ je pro dodavatele závazná!

Zadavatel s ohledem na podmínky svého gastroprovozu upozorňuje, že v rámci plnění předmětu veřejné zakázky po uzavření smlouvy a jedné vystavené objednávky může být požadováno dodání i pouze jednoho kusu (či páru) zboží.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

List of tenderers